Physics for HSS

Lectures in Physics for High-School Students

 1. ՈՒսումնական ծրագիր
 1. Պ. Պետրոսյան, Շարժումներ և շարժման նկարագրություն
 2. Լ. Գրիգորյան, Շարժման պատճառներ
 3. Մ. Հայրապետյան, Պահպանման օրենքներ
 4. Հ. Սարգսյան, Մեխանիկական տատանումներ և ալիքներ
 5. Հ. Սարգսյան, Մոլեկուլային կինետիկ տեսության հիմնական հավասարումը: Գազային օրենքներ
 6. Մ. Հայրապետյան, Էլեկտրական շղթաներ

 

 1. Զեկուցումներ
 1. Հ. Սարգսյան, Ատոմի վաղ մոդելների մասին
 2. Պ. Պետրոսյան, Նանոտեխնոլոգիաներ
 3. Լ. Գրիգորյան, Ֆոտոդիոդներ և արեգակնային մարտկոցներ
 4. Մ. Հայրապետյան, Կոսմոլոգիա

3.Ցուցադրական փորձեր,Կ. Աթայան